arrow Powrót

Grupa Żywiec.
Starter Pack.

Brief

W związku z wdrożeniem nowych platform on-line, podczas których tworzenia jednym z naszych założeń projektowych było uspójnienie komunikacji wizualnej Grupy Żywiec, zostaliśmy poproszeni o przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych dla nowych pracowników grupy.

Insight

Pierwsze dni w nowym miejscu pracy, to bardzo ważny czas. Zanim pracownikowi zostaną przydzielone zadania, ważne jest by poznał nie tylko zespół z którym będzie bezpośrednio współpracował ale strukturę całej organizacji. Jej wartości, produkty oraz procedury działania.

Idea

Wykorzystajmy pozytywną energię, jaka towarzyszy pracownikom w pierwszych dniach pracy. Zamiast proponować czytanie wielostronicowych dokumentów zawierających informacje o strukturze oraz procedurach zaprośmy ich do interaktywnej zabawy.

Rozwiązanie

Dla nowych pracowników przygotowaliśmy zestaw digitalowych narzędzi prezentujących spektrum działań Grupy Żywiec – animacje, aplikację e-learningową oraz interaktywne prezentacje.